Назад

Стикери ни учат как да събираме боклуците си разделно

Стикери, разлепени на 100 от сивите контейнери за смет в столичния район „Красно село" ще ни учат къде и как да изхвърляме отпадъците си разделно, съобщиха от Столична община.

Проектът е пилотен и цели повишаване на информираността на гражданите за графика на сметосъбиране и сметоизвозване в конкретния район, както и за телефоните, които могат да бъдат използвани при наличие на електронни, електрически или други специфични отпадъци от бита.