Назад

Доц. Тодор Чобанов, зам.-кмет по образование и култура на София:"Новите правила за прием в 1 -ви клас спират фиктивната миграция"

Столицата ще е домакин на платформата "Aerowaves"

Римска вила около Мировяне става атракция за туристите

10% пo-високи заплати в Столичната библиотека догодина

- Доц. Чобанов, на семинар в Столичната община беше подробно обсъден проектобюджетът на София. Каква промяна има в направление „Култура, образование и спорт,,?

- През 2018 година парите за културата ще бъдат 34,1 млн. лв. Най-голямо увеличение ще има в дейностите на Столичната библиотека, където ще получат с 20% повече средства. Очакваме едно 10% и повече увеличение на възнагражденията на работещите там. Културният календар ще бъде подпомогнат с няколко десетки хиляди лева повече. Програма,.Култура,, ще залази своите параметри от 1,5 милиона лева. Така че културата е добре представена в инструментите с програмно финансиране на Столична община.

- На прага сме на първото българско председателство на Съвета на ЕС. Какви културни събития предвиждате?

- Всички по-важни събития в града ще бъдат свързани или с председателството, или по някакъв начин с темата за европейска столица на спорта, която също има културно измерение. Много от нашите традиционни партньори са модифицирали своите формати, било фестивали, било еднократни събития, така че те да отговарят на темата за европейските измерения. Например г-н Китанов, който е организатор на може би най-важното ни събитие -„София филм фест,, има силен европейски акцент в модулите на своя фестивал, специализирани модули, свързани със спорта, така че киното за спорта да бъде ясно изявено през 2018 г.

Ето, виждате как нещо традиционно като „София филм фест,, ясно се ориентира към големите теми на София през годината. Разбира се, очакваме много забележителни музикални събития като Европейския музикален фестивал на г-н Васил Димитров, който е едно от най-знаковите събития в сферата на класическата музика. Разбира се, ще има и много допълнителни събития, които под една или друга форма не са се случвали досега. София ще бъде домакин на знакови формати като платформата Aerowaves. Очакваме стотици гости от различни държави.

Това е платформа, съчетаваща съвременното изкуство, изкуството извън традиционните за това места. Ще бъдем домакини на европейската организация на младите архитекти, така че виждате как градът, ставайки домакин на Председателството на ЕС, привлича домакинство и на различни знакови международни културни събития. Нашите млади архитекти ще имат възможност да се интегрират в европейските процеси, да подобрят своя професионализъм, и след време, когато започнат да проектират в София да дават едни добри, разумни решения за визията на отделните сгради.

- Продължават ли разкопките на площад „Света Неделя,, и какво предвиждате за догодина?

- През 2018 година със сигурност ще продължат разкопките. Този път експедицията ще бъде ръководена не от Националния археологически институт, а от нашия собствен регионален исторически музей, известен като Музей за история на София. Това е така, защото набрахме едно много добро темпо там и вече нашите колеги ще могат добре да организират самостоятелно тази експедиция. Разбира се, ще поканим индивидуални проучватели от института, които ще се включат като консултанти и ръководители на процеса. Нов обект ще разкрием в един римски комплекс - римска вила, намираща се в района на село Мировяне. Тя е добре известна, беше открита при разкопки във връзка с трасето на магистралния газопровод.

Изключително интересен обект от късната античност, показващ високото ниво на развитие на античните структури в района на София. Това е било всъщност един малък град, независимо че го наричаме вила, с хиляди хора население, които вероятно са обслужвали големия център в столицата на провинцията, като са произвеждали огромни количества храна и различни продукти за задоволяване на нуждите на 50-100-хилядното население на антична Сердика.

Тези обекти са важни, защото намирайки се между селище и извън населеното място, те могат с подходящи мерки лесно да бъдат превърнати в атракции, превърнати в интересни полезни места за жителите и гостите на града, така че в следващите години ще работим по социализацията на този обект. Ще продължат разкопките и на неолитното селище в Слатина. През 2018 г. ще празнуваме 30 години от началото на разкопките на този най-стар и най-важен обект от неолита в София, който вече напълни витрините на Музея за история с уникални находки.

Можем да кажем, че експедицията под ръководството на проф. Васил Николов е една от най-важните експедиции в София и в България въобще. Имаме вече и идеен проект, някои части на проекта са в работна фаза за експониране и социализация на комплекса.

- Лъвът от Войнишкия мемориал бе върнат пред НДК. Кога ще бъде възстановен целият паметник?

- Понастоящем върви усилена работа по заданието за конкурса. Инициативният комитет, който също ще провежда дейностите по възстановяването на паметника на I и VI полк се разшири в последните месеци с нови членове, нови организации и индивидуални членове. След като конкурсът е подготвен и проведен, инициативният комитет ще може реално да набира средства и да пристъпи към възстановяването на монумента.

Дори в последните дни тече усилена работа, придобихме ценна документация за оригиналния монумент от Министерството на културата, така че можем да кажем, че работата тече и вероятно още през първите седмици на януари 2018 година ще обявим публичен конкурс за идеен проект.

- Как ще се осъществява приемът в първи клас през следващата учебна година в София? Ще има ли нови правила?

- Общината нищо не може да променя, защото работодател на директорите на училища, дори и на общинските, и основен ръководител в сферата на образованието се явява министърът на образованието. Тоест независимо че се създава понякога такова впечатление, тъй като ние сме активни пред камерите по този въпрос, всъщност правилата ги определя министерството и ние се съобразяваме максимално с тях.

От нас се очаква да приложим тези нормативи и регламенти, които министерството е изработило. За щастие правилата за първи клас са чувствително променени. Предишната им ревизия съдържаше в себе си неясни формулировки, двусмислени по своето съдържание, трудни за прилагане. Сега нещата са далеч по-ясни и с редакцията в Наредба 10 ще имаме една много по-ясна и по-справедлива система за прием, базирана на един водещ критерии - близостта на адреса до съответното училище, било то постоянен или настоящ. Също така е въведен принципът на уседналостта. В тази връзка е много важно хора да не извършват така наречените фиктивни миграции, с цел да запишат децата си в желаното училище.

Приоритет е най-напред да бъдат записани децата на родители, които живеят отдавна в този квартал. И този принцип е гарантиран чрез текстовете, които се приеха в Наредба 10. Можем да кажем, че всичко това си има една много здрава цялостна логика, защото реалната конкуренция на интереси е при кандидатстване за гимназия. Тоест, приемът в първи клас не би трябвало да е подчинен на търсенето на определено училище, а на принципа на близостта и удобството за родителя и детето. След седми клас вече всеки може да насочи своето дете към специализирано, профилирано училище.

Това не означава, разбира се, че ще спрем да полагаме усилия за подобряване на нивото на системата за първи клас, но най-важното е всички деца да бъдат приети в удобно и близко училище. България има една от най-либералните системи в Европа. В големи демократични общества в Западна Европа и до днес няма никакъв избор при записването в първи клас. Родителят получава уведомление, с което често детето се праща в училище, което не се намира в близост до дома на родителите.

Тоест, ние имаме една много либерална система, много демократична, същевременно позволяваща все пак да се решат основни въпроси като това да се записват децата в близко намиращо се училище.