Назад

София въвежда такси за минералните извори

ДАРИНКА ИЛИЕВА

София въвежда такси за водовземане от осемте минерални находища в града.

Според проект, качен на сайта на Столичния общински съвет, издаването на разрешително за водовземане ще струва 300 лв. А продължаването на срока на вече издадено разрешително - 100 лв. Такса няма да се събира за ползване на минералната вода от обществени чешми и отводняване.

За ползване на осемте минерални извора за питейно-битово водоснабдяване таксата е от 0,90 лв. до 1,10 лв. на куб. м. За ползване на минералната вода с лечебни цели от болници, социални или учебни заведения тя варира от 0,08 лв. до 0,15 лв. на куб. м.

Ако водата се ползва с цел спорт или отдих в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения, цената е от 0,40 лв. до 0,60 лв. на куб. м.

От 0,45 до 0,70 лв. на куб. м пък ще се плаща при ползване на минерална вода за хидрогеотермално отпление или други стопански и производствени цели.

11.08.2016 г., с. 7
в. 24 часа