Заглавие Дата на публикуване
Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ 25.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка” 24.11.2020
Приключи обновяването на 140. СУ „Иван Богоров” 24.11.2020
Приключи обновяването на 70. ОУ „Св. Климент Охридски” 24.11.2020
Приключи обновяването на 62. ОУ „Христо Ботев” 24.11.2020
Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“ 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 179 „Синчец” 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 27 „Детска китка” 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 15 „Чучулига” 20.11.2020
Приключи обновяването на 33. Езикова гимназия „Света София” 19.11.2020