Заглавие Дата на публикуване
Решение № 803 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-6677/1/17.08.2021 г.) за именуване на безименна улица в с. Кокаляне на територията на район „Панчарево“ - Столична община 07.12.2021
Решение № 802 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-10959/02.08.2021 г.) за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ – Столична община 07.12.2021
Решение № 801 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-6677/12.05.2021 г.) за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ – Столична община 07.12.2021
Решение № 800 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-9090/28.06.2021 г.) за именуване на безименна улица, находяща се в с. Житен, СО – район „Нови Искър”, с името „Житен клас“ 07.12.2021
Решение № 798 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-3332/4/14.07.2021 г.) за именуване на улица на територията на СО – район “Витоша” 07.12.2021
Решение № 797 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-12225/27.08.2021 г.) за именуване безименната улица на територията на СО – район „Студентски”, по плана на м. ”Малинова долина” от О.Т.229 – О.Т.230 – О.Т.231 до О.Т.232, с името „Йордан Стратиев” 07.12.2021
Решение № 796 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-7983/1/11.06.2021 г.) за именуване на безименна улица в СО – район „Студентски”, м. „Студентски град“ 07.12.2021
Решение № 795 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-1317/6/07.06.2021 г.) за именуване на номерирана улица, находяща се в район „Младост”, в.з. „Американски колеж“, на името на арх. Борислав Стоянов 07.12.2021
Решение № 794 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-6281/28.04.2021 г.) за именуване на безименна улица в СО – район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-Изток“ 07.12.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 20 – 25 м”, в поземлен имот с идентификатор 14831.6525.62, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „Хоум Гарденс ВТ“ ЕООД 03.12.2021