Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, в поземлен имот с адрес: гр. София, м. „НПЗ Военна рампа – Запад”, бул. „Илиянци” № 16, район „Сердика”, с възложител „ИМПОРТ ЕКСПОРТ М” 20.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване” в с. Волуяк, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ЕКОСОНИК” ЕООД 12.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.2375, район „Триадица”, Столична община, с възложител „ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 3” ЕООД 10.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел с височина 7,5 м в УПИ XLI-3338 и изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради и спортно игрище в XLVI-3338, 3270, 1800, 2023, 2725”, район „Витоша”, Столична община, с възложител „ПИТ КЪМПАНИ” ООД 10.01.2022
Инвестиционно предложение: „Използване на съществуваща индустриална площадка за балиране и съхранение на рециклируеми отпадъци, представляващи смесени пластмаси, обозначени с код 19 12 04 – „Пластмаса и каучук” до предаването им за последващо оползотворяване”, в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.81, с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД 07.01.2022
Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци” в имот идентификатор 68134.504.41, кв. Бенковски, район „Сердика”, Столична община, с възложител „ВГ ТРЕЙДИНГ” ЕООД 07.01.2022
Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м” в поземлен имот в землището на гр. Бухово, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ГЕОСТРОЙ” АД 06.01.2022
Решение № 869 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър с името „Кръстов път“ 30.12.2021
Решение № 868 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в с.Балша, Район „Нови Искър”, с името „Уршин дол“ 30.12.2021
Решение № 867 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в кв.“Драгалевци“, м. „Драгалевци - разширение - север“ с името „Петър и Руслан Райчеви“ 30.12.2021