Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на магазин, офиси, автомивка и собствен водоизточник – тръбен кладенец, с дълбочина до 40 м” в поземлен имот, район „Връбница”, Столична община, с възложител Л. Христов 24.11.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за противопожарни и други нужди” в поземлен имот в район „Кремиковци”, с възложител „П.И.Л Логистика” ООД 23.11.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка, офиси, бистро, магазини, книжарница, фотоволтаичен парк и сондажен кладенец”, в кв. 19, м. „Манастирски ливади-запад”, кв. „Витоша”, с възложител М. ВЪЛКОВА 23.11.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 60 м”, в поземлен имот с идентификатор 55419.6701.385, м. „Детски град”, с. Панчарево, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „РЕКОР“ ЕООД 23.11.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради”, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. „Равнище”, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „Суит Енд Холидей“ ЕООД 19.11.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондажен кладенец с дълбочина около 60 м”, в поземлен имот м. „Ендъците”, с. Бистрица, район „Панчарево”, с възложител М. Колева 19.11.2021
Инвестиционно предложение за: Изграждане на „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, от мрежата на „Софийска вода” АД” – публична държавна собственост, в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, с възложители областен управител на Софийска област и областен управител на Област София-град, чрез „Кока-кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД 19.11.2021
Инвестиционно предложение за изграждане на: „Собствен водоизточник с дълбочина 70 – 80 м”, кв. 1, м. „ЧЗРП за кв. 1, 3, 4, 5”, район „Младост”, с възложител „Кристал – Тон – 2“ ЕООД 17.11.2021
Столична община съобщава за промяна във връзка с Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата движими вещи – отпадъци 17.11.2021
Столична община отправя покана към частните доставчици на социални услуги на територията на Столична община, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лицата, ползващи социални услуги, да изпратят предложения за номиниране на свои представители за членове в Съвета по въпросите на социалните услуги 16.11.2021