Назад

Решение № 797 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване безименната улица на територията на СО – район „Студентски”, по плана на м. ”Малинова долина” от О.Т.229 – О.Т.230 – О.Т.231 до О.Т.232, с името „Йордан Стратиев”


Решение № 797 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-12225/27.08.2021 г.) за именуване безименната улица на територията на СО – район „Студентски”, по плана на м. ”Малинова долина” от осова точка от О.Т.229 – О.Т.230 – О.Т.231 до О.Т.232, с името „Йордан Стратиев”.