Обратно Решение № 507 по Протокол № 36 от 22 и 23.07.2021 г. на СОС за изменение на т. 1 от Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичен общински съвет

Решение № 507 по Протокол № 36 от 22 и 23.07.2021 г. на СОС  за изменение на т. 1 от Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичен общински съвет, както следва:

Преименува участък от ул. „Славе Турчов“ с осови точки от ОТ 334, минаващ през ОТ 311 до ОТ 298 по действащия регулационен план на с. Локорско, СО- Район „Нови Искър“ с името улица „Валого“