Назад

Решение № 166 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на Район „Триадица” – СО