Назад

Решение № 148 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС за именуване на градско пространство на името на д-р Желю Желев