Назад

Решение № 110 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Витоша” – СО