Обратно Заседание № 27 на ОССП (№ 6 / 2013) / 08.10.2013 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане промяна в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”;
  2. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община;
  3. Разни.
Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” 88, ет. 5

Дата на провеждане: 08.10.2013 г. (вторник)

Начален час: 11:00