Обратно Заседание № 22 на ОССП (№ 1 / 2013) / 28.03.2013 г.

Дневен ред:  

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
  2. Разни.

Място на провеждане: Залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5

Дата на провеждане: 28.03.2013 г.

Начален час: 16:00