Обратно Заседание № 21 на ОССП (№ 12 / 2012) / 19.12.2012 г.

Заседание № 21 на ОССП (№ 12 / 2012) / 19.12.2012 г.     

Дневен ред:  

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
  2. Разни.

Място на провеждане: Залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5

Дата на провеждане: 19.12.2012 г.

Начален час: 10:00