Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Дом на културата „Красно село“ 04.11.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 30.10.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 22.10.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт и старши счетоводител 22.10.2020
Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 22.10.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 16.10.2020
Столична община обявява конкурс за следните длъжности: специалист по ПМС – 1 работно място в направление „Правен и административен контрол“, специалист ПМС 66 – 2 работни места към дирекция „Административен мониторинг“ и специалист ПМС 66 – 2 работни места в дирекция „Правни дейности“ 14.10.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 14.10.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 17.09.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: старши експерт „Програми и проекти” в отдел „Комуникация, дигитализация, програми и проекти” 14.09.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document