Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за заемане на длъжността главен архитект в СО – район „Нови Искър“ 24.02.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ 22.02.2021
Район “Връбница" обявява конкурс за младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 19.02.2021
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Инфраструктура и устройство" 18.02.2021
Район "Илинден" обявява конкурс за медицински сестри за работа в детски градини на територията на района 17.02.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Устройствено планиране“ на дирекция „Териториално планиране” към направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община 16.02.2021
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Образование, култура, електронно управление и спорт" 15.02.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информационно обслужване и деловодство" в отдел "Административно и информационно обслужване" – 1 брой 15.02.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол” при Столична община 10.02.2021
Столична община обявява провеждане на подбор за длъжността здравен медиатор към дирекция "Здравеопазване" – 4 броя здравни медиатори (една бройка по заместване и три нови бройки) 01.02.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document