Заглавие Дата на публикуване
Район “Красно село” обявява подбор по мобилност за длъжността старши юрисконсулт към отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в район “Красно село” 17.01.2022
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 14.01.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“, служебно правоотношение 11.01.2022
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство” 10.01.2022
Общинско предприятие „Гробищни паркове“ търси да назначи оперативен счетоводител 10.01.2022
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 05.01.2022
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г. 05.01.2022
Район "Нови Искър" обявява конкурс за главен юрисконсулт 30.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ 29.12.2021
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 20.12.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document