Заглавие Дата на публикуване
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ 22.10.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 21.10.2021
Район “Връбница обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 18.10.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството” 08.10.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 06.10.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 06.10.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение 06.10.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики и програми” 05.10.2021
Столична община обявява конкурс за директор на общинска детска градина – 25 (двадесет и пет) работни места, към дирекция „Образование” 04.10.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място в отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“, към направление „Финанси и здравеопазване ” при Столична община 30.09.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document