Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект в район "Слатина" 09.04.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 09.04.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” 06.04.2020
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ „Развитие“ на територията на Столична община 24.03.2020
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Щастливо детство“ на територията на Столична община 24.03.2020
Столична община съобщава за прекратяване на конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 31 (тридесет и едно работни места) към дирекция „Образование“ при Столична община 17.03.2020
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност" 11.03.2020
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" 10.03.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document