Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ 27.10.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на ОП "Гробищни паркове" 26.10.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” към направление „Обществено строителство” 22.10.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 22.10.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт и старши счетоводител 22.10.2020
Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 22.10.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при Столична община – 1 работно място 20.10.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 16.10.2020
Столична община обявява конкурс за следните длъжности: специалист по ПМС – 1 работно място в направление „Правен и административен контрол“, специалист ПМС 66 – 2 работни места към дирекция „Административен мониторинг“ и специалист ПМС 66 – 2 работни места в дирекция „Правни дейности“ 14.10.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 14.10.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document