Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“, дирекция „Транспортна инфраструктура“ 21.06.2019
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” 21.06.2019
Район „Средец” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (ФСОКССД) 18.06.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Правно обслужване“ 13.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт, 2 раб. места, в дирекция „Европейски програми и проекти” към направление „Инвестиции и строителство” при Столична община 13.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура”, направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община 13.06.2019
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността секретар на МКППМН 11.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община 10.06.2019