Заглавие Дата на публикуване
Район “Люлин” обявява вакантни места за длъжността "медицинска сестра в яслена и кабинетна група", в „Детска градина № 122“, ул. „Полк. Никола Попов“ № 5 02.12.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат „Лозенец“ – 4 работни места 01.12.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Искър" – 4 работни места 01.12.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Възраждане" – 3 работни места 01.12.2022
Столичната община обявява конкурс за избор на частен доставчик за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция" на територията на СО, с адрес: гр. София, ул. "Цар Симеон" № 110 01.12.2022
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Инфраструктура и устройство на територията” 30.11.2022
Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” 28.11.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за "началник-отдел" „Общинска собственост и жилищно настаняване“ 28.11.2022
Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 28.11.2022
Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността „началник-отдел“ „Хуманитарни дейности” 23.11.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document