Назад

Район „Слатина” търси да назначи работници озеленяване – косачи – на граждански договор

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ

НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

за поддържане на общинските зелени площи на територията на район „Слатина"

 

 

Основни дейности:

Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на район „Слатина”, в т.ч. обществени градини и паркове,  поддръжка на вътрешноквартални и алейни пространства.

Кандидатите трябва да имат опит в работата с професионални моторни коси тип “тример”.

Заплащане: 6 лв. на час.

Необходими документи за кандидатстване:     

1. Заявление до Кмета на район „Слатина", с телефон за контакт.

2. Автобиография (CV).

3. Копие от диплома за завършено образование.

Кандидатите започват работа веднага след практически тест за работа с необходимата техника и оформяне на документите.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство,  работно време – 08:30 до17:00 часа.

Телефон за информация: 02/8709273.

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
/ГЕОРГИ ИЛИЕВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document