Назад

Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на район "Слатина"

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
за работа в детски градини на територията на район „Слатина"

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата
2. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим
3. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите 
4. Организиране правилното и рационално хранене на децата. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Кмета на район „Слатина” с телефон за контакт
2. Автобиография (СV)
3. Копие от диплома за завършено медицинско образование
4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време – 08:30 до 17:00 часа.

Срок за подаване на заявленията – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Телефон за информация: 02/8709273.

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”: ГЕОРГИ ИЛИЕВ
 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document