Назад

Район "Подуяне" търси да назначи на трудов договор служител на длъжността главен специалист „Контрол по строителството“

СО – район "Подуяне", търси да назначи на трудов договор служител на длъжността главен специалист „Контрол по строителството“.

Основни задължения:

- Системни огледи на територията на района за констатиране и предотвратяване на строителство в нарушения на ЗУТ;

- Изпълнява задълженията като служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ;

- Подготовка на предписания за представяне на документи и строитeлни книжа;

- Отговори на писма, жалби, сигнали и заявления от граждани;

- Съставяне на констативни актове по реда на чл. 195, 178, 57а, 224а и 225а от ЗУТ;

- Съставяне и връчване на Актове по ЗАНН;

- Съставяне и връчване на Актове по ЗУЕС и по Наредбата за опазване на обществения ред съгласно заповеди на кмета на р-н "Подуяне";

- Подготвяне на преписки за издаване на проектозаповеди по чл. 195, 57а, 178, 224а и 225а от ЗУТ;

- Присъстване при откриване на строителни площадки и при започване на строителство.

 

Минимални изисквания:

- Средно техническо образование (висше образование ще се счита за предимство);

- Професионален опит на сходна позиция – 2 години;

- Добра компютърна грамотност.

 

Кандидатите следва да представят: Автобиография по европейски формат с актуални телефон и e-mail най-късно до 17.12.2018 г. на адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, етаж I – Център за административно и информационно обслужване.

На интервю с работодателя ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

Личните данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

За справки и контакти – главен спец. „Човешки ресурси” Иван Владимиров и главен експерт „Човешки ресурси“ Елица Стоянова, тел. 02/8146 186.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document