ЕКИП НА НАПРАВЛЕНИЕ "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО"

 

Ирина Савина
Зам.-кмет по направление „Инвестиции и строителство”
Адрес: гр. София
Район „Оборище”
ул. "Московска" 33
тел.: 02 981 0206
e-mail: isavina@sofia.bg
 

 


Мариела Лазарова
Директор дирекция „Инженерна инфраструктура”
Адрес: гр. София
Район „Надежда”
бул. "Ломско шосе" № 2-А, ет. 2
тел.: 02 904 1451
факс: 02 904 1338
e-mail: mlazarova@sofia.bg


Ваня Иванова
Директор дирекция „Инвестиционно отчуждаване”

Адрес: гр. София
Район „Надежда”
бул. "Ломско шосе" № 2-А, ет. 2
тел.: 02 904 1342
e-mail: v.ivanova@sofia.bg


Бойко Дръндарски
Директор дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност”
Адрес: гр. София
Район „Надежда”
бул. "Ломско шосе" № 2, ет. 3, стая 9
тел.: 02 904 1472
факс: 02 904 1371
e-mail: bdryndarski@sofia.bg


Георги Петраков
Директор дирекция „Европейски програми и проекти”
Адрес: гр. София
Район „Оборище”
ул. "Париж" № 1, ет.2
тел.: 02 904 1380
e-mail: g.petrakov@sofia.bg