ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ПРЕЗ 2022 Г.
ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ "ИНВИТРО" ЗАЯВЛЕНИЯ

(одобрени и неодобрени)


 

Заявление с рег. № Решение на Програмния съвет Дата на заседание
 
2022
СОА21-ПП11-5/10.03.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-7/19.03.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-8/23.03.2021 г.  не е одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-12/28.05.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-13/08.07.2021 г. не е одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-14/08.07.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-17/20.08.2021 г. не е одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-16/10.08.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-22/11.11.2021 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА22-ПП11-6/25.03.2022 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-24/22.12.2022 г. одобрена 01.04.2022 г.
СОА21-ПП11-19/08.09.2021 г. не е одобрена 29.06.2022 г.
СОА21-ПП11-21/11.11.2021 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА21-ПП11-23/15.11.2021 г.  не е одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-1/19.01.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-2/07.02.2022 г. не е одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-3/08.02.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-4/18.02.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-5/09.03.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-7/11.04.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-9/19.05.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ПП11-13/10.06.2022 г. одобрена 29.06.2022 г.
СОА22-ГР94-1754/04.04.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-8/15.04.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-10/26.05.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-11/10.06.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-12/10.06.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-14/22.06.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СЗД22-ПП11-8/08.09.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-17/22.07.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-18/11.08.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-19/19.08.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-22/07.09.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-24/16.09.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-25/23.09.2022 г. одобрена 30.09.2022 г.

 

Забележка: Постъпилите, но все още неразгледани от Програмния съвет заявления, не са отразени в таблицата.

При одобрение кандидатите получават от председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) за финансовото им подпомагане по Програмата, с оригинала на който се насочват към избрано от тях лечебно заведение, което има сключен договор със Столична община.

Одобрените кандидати следва да извършат инвитро процедурата не по-късно от 12 (дванадесет) месеца след одобрението им, считано от датата на получаване на писмото за одобрение.

Неодобрените кандидати получават от председателя на Програмния съвет документ (писмо, изпратено с обратна разписка) с мотиви за взетото решение.
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ НА ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА,
ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

 

Заявление с рег. № Решение на Програмния съвет Дата на заседание
СОА22-ПП11-11/4/28.07.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-15/30.06.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-20/01.09.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-21/07.09.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 30.09.2022 г.
СОА22-ПП11-23/16.09.2022 г. предоставяне на допълнителни документи 30.09.2022 г.

 

Забележка: 30-дневният срок за представяне на допълнителните документи започва да тече от 07.10.2022 г. 
В този срок заявителите запазват реда си.

Кандидатите за финансиране по Програмата ще бъдат информирани писмено от председателя на Програмния съвет за конкретно липсващите документи.

Телефон за насочваща информация 02/981 07 43.

По телефона няма да бъде предоставяна информация, свързана с лични, медицински и други данни за кандидатите за финансиране по Програмата.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ "ИН ВИТРО" ЗАЯВЛЕНИЯ

(одобрени, неодобрени и с липсващи документи)2022


2021

2020


2019


2018


2017


2016


2015