Какво правим ние

Назад

Доц. д-р Тодор Чобанов беше избран за председател на Управителния съвет на Организация за управление на Софийски туристически район

На 10 юли от 11 часа в залата на една от най-новите туристически забележителности на столицата – Триъгълната кула при Регионалния исторически музей – София се проведе учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район.

Съгласно утвърдена от министъра на туризма Концепция за туристическо райониране един от деветте района на туристическата карта на България е Софийски туристически район, разположен на територията на областите София-град, София-област, Перник и Кюстендил.

Целите на новосъздаденото и регистрирано по Закона за туризма сдружение са: формиране на регионални туристически продукти, осъществяване на регионален маркетинг и реклама, утвърждаване на Софийски туристически район с включените в него 23 общини като предпочитана и атрактивна туристическа дестинация, утвърждаване на разширена специализация на района в областите Делови туризъм, Културен туризъм, Планински туризъм, Здравен туризъм, Религиозен и поклоннически туризъм, Приключенски и екотуризъм и други.

На учредителното събрание с право на глас присъстваха много представители на общините от територията на туристическия район, представители на три от областните администрации, както и туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър – също регистрирани в рамките на района.

За председател на Управителния съвет на Организацията за управление на Софийски туристически район единодушно беше избран заместник-кмета на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов. В Управителния орган на сдружението влизат още представители на общините Перник, Кюстендил и Костинброд, както и председателите на три туристически сдружения: Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, Български съюз по балнеология и спа туризъм и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Контролният съвет на Организацията ще бъде съставен от представители на Министерство на туризма, Областна администрация – Кюстендил и Трънско туристическо дружество.

За изпълнителен директор на Софийски туристически район новосъздаденият Управителен съвет избра Иво Маринов – директор на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община, където ще бъде и седалището на сдружението. 

Като задължителни точки от дневния ред бяха приети още уставът на Организацията, както и начинът на формиране на членски внос според видовете членове.


Събития в София

Световният глас на хърватската литература – Дубравка Угрешич – в София

Дубравка Угрешич ще бъде удостоена на 23 октомври с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ ...

Cедмо издание на Международния фестивал за дигитални изкуства DA Fest

Откриване: 22 октомври, 18:00 ч., Галерия "Академия" на ул. "Шипка" 1. Събитията от 22 до 26.10.2019 г. включват изложби, аудио-визуални, театрални и VR пърформанси, видео артпрожекции, лекции и презентации, творчески работилници, концерти ...

Изложба под надслов: „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”

14 – 28.10.2019 г., Галерия на открито в градина „Кристал”. Изложба върху миналото на София и градските пространства в другите балкански столици и по-малки градове ...