Обратно СО напомня гражданите да изхвърлят старите си автомобилни гуми само на обособените за целта места

Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми от домакинствата Столичната община напомня на гражданите да изхвърлят старите си автомобилни гуми единствено на обособените за целта места. Правилното изхвърляне на автомобилни гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, което би имало сериозни последствия върху качеството на атмосферния въздух.

Старите автомобилни гуми могат да бъдат оставяни както на място – в центровете за смяна на гуми, така и на специално разкритите от Столичния инспекторат пунктове (площадки) в 13 района на Столична община.

Точните адреси на площадките могат да бъдат намерени на сайта на Столичния инспекторат или на sofia.bg/waste .