Назад

Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с кмета на Хелзинки Ян Вапавуори

Предизвикателствата пред големите градове обсъдиха на среща днес кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на Хелзинки Ян Вапавуори. Двамата разговаряха по време на форум за климатичните промени в градовете, провел се в Хелзинки.

Фандъкова акцентира на важността на активния диалог между градовете, националните правителства и Европейската комисия, защото само с общи усилия са възможни и добри резултати.

"София е пример за постигнати резултати благодарение на европейската солидарност и партньорство с европейските столици" – посочи Фандъкова. Промяната в климата и подобряване качеството на атмосферния въздух са сред най-големите предизвикателства пред големите градове и гражданите очакват конкретни действия в тази насока.

Столичната община прие и изпълнява програма, съдържаща над 100 мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и за справяне с основни източници на замърсяване. Мерките са разделени в три основни групи. През последните години София намали замърсяването от различни източници, като предизвикателство остава преодоляването на замърсяването с ФПЧ. Затова и основните усилия са фокусирани върху намаляване на замърсяванията с ФПЧ.

За София е изключително важно и работи, за да продължи обновяването на системата на обществения транспорт, да осигури нови пешеходни пространства и повече възможности за алтернативно придвижване чрез велосипеди.

"За последните 10 години в София са удвоени линиите на софийското метро, което в момента заема 34% от обществения транспорт в града. Метрото е пример за ролята на европейската солидарност в София. В момента спестяваме 70 хил. т вредни емисии на година с метрото, а с третата линия, която строим сега – ще спестяваме 90 хил. т на година" – каза кметът на София. Метрото е най-мащабният проект, който многократно Европейската комисия дава за пример за добре инвестирани европейски средства.

За пет години извършихме най-мащабното обновяване на градския транспорт. В момента сме обновили 60% от градските автобуси, през тази и следваща година продължаваме с доставката на нови автобуси, като вече пристигнаха и първите 20 електробуса. Така през 2019 г. ще сме успели да обновим 90% от автобусите на градския транспорт, които са на линия.

Втората група от мерки, които се изпълняват в София, е насочена към промяна на начините и системи на битово отопление, което изисква изключително и участието на гражданите.

Третата група от мерки е свързана с работа за информираност и диалог с гражданите. Нито една институция не би могла да постигне резултати сама. Затова е много важно участието и добрата информираност на хората.

"Жителите на София знаят каква е ролята на Европейската комисия" – каза също кметът Фандъкова. По думите ѝ: „Очакваме Кохезионната политика за подкрепа на важните за градовете проекти да продължи. Разчитаме Европейската комисията още по задълбочено да насочи политиката си към големите градове, където работят и живеят най-много хора и очакват европейската солидарност.“

Йорданка Фандъкова покани кмета на Хелзинки да вземе участие в предстояща конференция, свързана с борбата с климатичните промени и подобряване качеството на атмосферния въздух. Конференцията ще се проведе в София през април, 2019 г.

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща и със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен.

 

Снимка – Кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на Хелзинки Ян Вапавуори

Снимка – Кметът на София Йорданка Фандъкова с Юрки Катайнен, заместник-председателя на Европейската комисия