Назад

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Европейската седмица за намаляване на отпадъците насърчава широк кръг от институции и организации да обединят усилия през последната седмица на месец ноември, за да реализират едновременно различни действия, насочени към намаляване на отпадъците и повишаване на информираността на гражданите за значението на намаляването на отпадъците.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците цели:

  • да насърчи устойчиви дейности за предотвратяване образуването на отпадъци в цяла Европа;

  • да повиши информираността относно стратегията и политиките за предотвратяване и намаляване на отпадъците в ЕС и неговите държави членки;

  • да превърне концепцията за намаляване на отпадъците в реалност;

  • да подтикне и мотивира възможно най-много хора да предприемат действия чрез практическа информация за действия и поведенчески промени, които ще доведат до промяна;

  • да покаже прякото въздействие на консумацията върху климатичните промени и околната среда;

  • да се подчертаят връзките между намаляване на отпадъците и устойчивото развитие.

През 2018 г. Европейската седмица за намаляване на отпадъците се проведе в периода 17 – 25 ноември. Темата на ЕСНО през 2018 г. е: „Време е за детокс“, като основен акцент пада върху разделното събиране на опасни отпадъци.

Столичната община се включи в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците с три акции, насочени към намаляването на отпадъците:

- „Време е за детокс на офиса“ – инициативата е насочена към служителите в офиси. Основен акцент се поставя върху значението на разделното събиране на електрическо и електронно оборудване. Освен информационни кампании, целевата аудитория беше поканена да се включи в инициативата като дойде и предаде старите си електрически уреди, включително зарядни, лаптопи, мобилни телефони и друга техника, на специално разкрития мобилен пункт. В рамките само на 2 часа, в обедната почивка – между 12 и 14 часа на 22 ноември, на мобилния пункт за предаване на малки стари електрически уреди бяха предадени 130 кг уреди. Чрез правилното последващо третиране, рециклиране и оползотворяване ще бъдат спестени 630 кг емисии.

Партньор на Столична община е организацията  по оползотворяване на ИУЕЕО  „Елтехресурс” АД.

- „Време е за детокс“ – инициативата е насочена към максимално широка аудитория. Основен акцент се поставя върху значението на разделното събиране на опасни отпадъци от домакинствата. В рамките на инициативата беше разкрит извънреден мобилен пункт за опасни отпадъци и само за 2 часа сутринта бяха предадени 41.5 кг опасни отпадъци. Същите ще бъдат последващо обезвредени – така ще се гарантира правилното им третиране и ще се избегне замърсяване на околната среда. Партньор на Столична община е фирма „БалБок Инженеринг" АД.

- „Време е за детокс на гардероба“ – инициативата е насочена към максимално широка аудитория и цели да насочи вниманието към значението от разделното събиране на текстилни отпадъци от домакинствата – в т.ч. и за чистотата на въздуха. Инициативата стартира още през септември 2018 г., когато за 20 дни бяха разположени стационарни контейнери за текстил на ключови места в София и в допълнение беше организиран мобилен пункт, който по предварителен график премина през всички райони в Столична община. Независимо от краткия период бяха събрани 4.5 тона текстилни отпадъци, а основните послания достигнаха до десетки хиляди. В резултат на кампанията, по предложение на столичния кмет Йорданка Фандъкова, Столичният общински съвет одобри условия и ред за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали  на територията на Столична община.  

В допълнение към първата инициатива, част от събраните през септември 2018 г. дрехи бяха предоставени на дизайнери и от тях е изработена специална модна колекция, която ще бъде показана в рамките на модния форум Green Fashion Days и носи името „Детокс на гардероба: Втори живот“. Събитието цели отново да повиши вниманието на гражданите към значението от разделното събиране на текстилни отпадъци включително и за качеството на въздуха. Модното ревю ще се състои на 26 ноември 2018 г., от 19 часа в зала 6А на НДК. Вход: свободен.