Назад

Столична община кани всички заинтересовани страни да представят свои предложения за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и транспорта

Столична община кани всички заинтересовани страни да представят свои предложения за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и транспорта, съгласно Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 - 2020 г. по следните мерки:

Sf_t_7 PM „Партньорства за иновативни иницативи и прилагане на пилотни проекти/технологии/продукти, свързани с подобряване на качеството на атмoсферния въздух в сектор битово отопление“.

Sf_t_28 PM „Партньорства за иновативни иницативи и прилагане на пилотни проекти/технологии/продукти, свързани с подобряване на качеството на атмoсферния въздух в сектор транспорт“.

Предложенията следва да се представят по електронен път чрез контактен център или в деловодството на Общината в срок до 31.07.2017 г.