Назад

Съобщение за временно изтегляне на жълти контейнери за разделно събиране в районите: „Студентски“, „Младост“, „Средец“ и „Триадица“

Столична община информира гражданите на районите „Студентски“, „Младост“, „Средец“ и „Триадица“, че жълтите контейнери на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъдат временно и поетапно изтегляни и след поставянето на заключващ механизъм в рамките на 24 часа – отново разполагани по местата им.

Тази дейност се извършва във връзка с необходимостта от поставяне на заключващи механизми и с цел подобряване ефективността на разделното събиране и намаляване и/или предотвратяване кражбата на пластмасови опаковки от жълтите контейнери.

Изтеглянето и повторното разполагане на контейнерите по райони ще се извърши при следния ориентировъчен график:

  • Район „Студентски“ – от 04.08.2017 г. до 11.08.2017 г.;
  • Район „Младост“ – от 11.08.2017 г. до 18.08.2017 г.;
  • Район „Средец“ – от 18.08.2017 г. до 23.08.2017 г.;
  • Район „Триадица“ – от 23.08.2017 г. до 31.08.2017 г.