Назад

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения за обект: „ТК2 парк "Възраждане" - "Софийски имоти" - "Възраждане" - София” (Тръбен кладенец)

 

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения за обект: „ТК2 парк "Възраждане" - "Софийски имоти" - "Възраждане" - София” (Тръбен кладенец)

Съобщение № ПВ2-00109(6)/25.02.2019 г.