Назад

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот в землище на район "Панчарево" с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изваждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" (СОГ1) от км 35+180 до км 41+100“

 

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот в землище на район "Панчарево" с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изваждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" (СОГ1) от км 35+180 до км 41 + 100“

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите