Назад

В София ще се проведе уъркшоп по пичинг в рамките на Фестивала „Срещи на младото европейско кино“

Събитието е част от  Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.

В периода между 20 – 23 юни в София ще се проведе безплатен уъркшоп по пичинг в рамките на Фестивала „Срещи на младото европейско кино“, част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 г. В него ще участват шест екипа (четири от България и два от други европейски държави) ще имат възможността да работят върху проектите си и представянето им пред публика, заедно с двама ментори – един български и един гост от мрежата за младо европейско кино „Ниси Маса“. На 23 юни (петък) след приключването на уъркшопа, ще се проведе пичинг сесия, на която участниците ще представят проектите си пред 5-членно европейско жури и публика. Накрая ще бъде връчена награда за най-добър пичинг на един от екипите.
Уъркшопът и пичинг сесията ще се проведат на английски език, във Френски институт и Гьоте-институт.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
За да кандидатствате за участие в уъркшопа са нужни следните документи, на английски език :
- CV на кандидата (включващо примери за предишни проекти на кандидата, ако има такива)
- Резюме на проекта (500 знака)
- Сценарий за късометражен филм
- Режисьорска експликация (максимум 3 500 знака)
Изброените документи трябва да бъдат изпратени по електронен път, на имейл адрес : arteurbanacollectif@gmail.com до 20 май.
Избраните участници ще бъдат информирани в тридневен срок след тази дата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Уършкопът е отворен за първи, втори и трети късометражни проекти на български и чудеждестранни професионалисти в областта на киното.
Настаняването на чуждестранните участници се покрива от фестивала, а пътните разходи се поемат от участниците.
Могат да участват най-много двама човека от екип на определен проект.

Още информация вижте на https://www.facebook.com/events/166830200510967/