Назад

Район "Струдентски" представя "Пролетно пробуждане"

Празнично украсяване на дърветата с цветя и яйца, изработени от децата на район "Студентски".

На 13.04.2017 г., от 10 часа, пред сградата на район "Студентски".

На 13.04.2017 г., от 11 часа, в двора на Дом за стари хора "Дълголетие".