Обратно Приятелство без сезони

1 юни, четвъртък
Дом за отглеждане на деца лишени от родителска грижа, район Красно село” 
Театър „Сириус”
ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ СЕЗОНИ

Приятелството е цвете, което цъфти през всички сезони. Приятелството е нещо, което ни прави по-силни и по-добри.

Режисьор-  Александър Стоилов
Участват: Е.Арсова и М.Анастасова
Под патронажа на г-жа Милена Дамянова – председател на комисията па образование в Парламента