Обратно Откриване на Сезон 2017 – 2018

30 септември / събота / - 18.30 ч. Концертна зала ОКИ „Надежда“

Откриване на Сезон 2017 – 2018
Концерт на „Симфониета „София“ , диригент „Свилен Симеонов

Цикъл„Годишнини на бележити композитори“, диригент Свилен Симеонов, М. И. Глинка – 160 год. от смъртта на композитора -  Увертюра из операта „Руслан и Людмила“ , „Валс – фантазия“, Й. Брамс – 120 год. от смъртта на композитора -  Из „Унгарски танци“ №1 и № 5, „Вариации на тема от Йозеф Хайдн“