Назад

Концертен цикъл „Щрайхисимо“

12 април, сряда, 19.00 часа, камерна зала „България”

Концертен цикъл „Щрайхисимо“

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ
Концерти за цигулка, струнни и континуо

/Интегрално изпълнение/

Солист: Велика Цонкова-цигулка

Програма:
Концерт за цигулка – Е Dur BWV 1042
Allegro, Adagio, Allegro assai

Концерт за цигулка – a moll BWV 1041
Allegro, andante, Allegro assai

Концерт за две цигулки – d moll BWV 1043
Vivace, Largo͵ma non tanto. Allegro

Концерт за цигулка – g moll BWV 1056 R
Allegro, Largo, Presto

Концерт за цигулка – d moll BWV 1052 R
Allegro, Adagio, Allegro

Камерен ансамбъл „Арс музика“:

Велика Цонкова-цигулка
Камерен ансамбъл „Арс музика“
Новислав Михайлов- цигулка
Боян Кирилов-цигулка
Крил Манов-цигулка
Катя Вълева-виола
Славе Динев-волончело
Елис Яханаджинян-контрабас
Галина Апостолова-чембало

Проектът е финансиран по Програма „Култура” на Столична община за 2017 г.