Обратно Цикъл „Годишнини на бележити интерпретатори“ Симфониета „София“

28 април / петък / Концертна зала ОКИ „Надежда“ 18.30 ч.                                                               

Цикъл „Годишнини на бележити интерпретатори“  Симфониета „София“,
гост -  диригент Иван Филев, солист Нели Кравченко - сопран.