Обратно „Цар Калоян – владетел от европейски мащаб” - 810 години от смъртта му

4 април, вторник, зала „Сириус”, 18ч.

Памет българска

„Цар Калоян – владетел от европейски мащаб” - 810 години от смъртта му