14.06.2018
Организация на движението за мероприятие от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20:00 часа на 17.06.2018 г. до приключване на мероприятието на 19.06.2018 г. ...

21.05.2018
Организация на движението във връзка с мероприятия на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: ...

15.05.2018
Организация на движението на 17.05.2018 г. за провеждане на протест срещу предложени промени в законодателството на Европейския съюз за превоз на товари
От 10.00 часа до приключване на мероприятието на 17.05.2018 г. се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

15.05.2018
Организация на движението за събитие на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20.00 часа на 16.05.2018 г. до приключване на мероприятието на 18.05.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

14.05.2018
Организация на движението на 16.05.2018 г. и 17.05.2018 г. по повод събития, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

11.05.2018
Организация на движението във връзка с провеждане на събития от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20.00 часа на 13.05.2018 г. до приключване на мероприятието на 14.05.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

03.05.2018
Организация на движението във връзка с мероприятие от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20 часа на 4 май до приключване на мероприятието на 5 май се забранява престоят и паркирането ...

24.04.2018
Организация на движението във връзка със събитие на Българското председателство на Съвета на ЕС
От 20.00 часа на 25.04.2018 г. до приключване на мероприятието на 28.04.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...