ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1420/14.10.2019 г. на кмета на Столична община общинската администрация ще осигури специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 27.10.2019 г., респективно на 03.11.2019 г. в хипотеза на провеждане на втори тур на избори за кметове, с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонни номера 02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 26.10.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 27.10.2019 г., респективно от 07:00 часа до 20:30 часа на 02.11.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 03.11.2019 г. в хипотеза  провеждане на втори тур на избори за кметове, ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт“ при Столична община.

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ПРОДАЖБАТА, СЕРВИРАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ


Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г. на кмета на Столична община за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 26.10.2019 г. и в изборния ден на 27.10.2019 г., респективно в предизборния ден на 02.11.2019 г. и в изборния ден на 03.11.2019 г. при провеждане на евентуален втори тур на изборите.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ


Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. на кмета на Столичната община за образуване и утвърждаване на 7 (седем) избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на територията на Столична община, насрочени за 27.10.2019 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заповед № СОА19-РД09-1425/16.10.2019 г. на кмета на Столичната община за изменение на Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. в частта по т. 1, А).

Заповед № СОА19-РД09-1428/17.10.2019 г. на кмета на Столичната община за допълнение на Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. в частта по т. 1, А).

Заповед №СОА19-РД09-1439/18.10.2019 г. на кмета на Столичната община за изменение и допълнение на Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г.

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ПО РАЙОНИ


Във връзка с организацията и подготовката за провеждането на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., Ви уведомяваме, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии по райони ще се извърши съгласно приложения ГРАФИК.
 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - ЧАСТ II
за изборите за общински съветници и кметове - 2019 г.
Район Средец  Секция 008 Район Красно село – Секция 016, Секция 031 Район Възраждане – Секция 001
Район Сердика – Секция 031 Район Подуяне – Секция 054, Секция 081 Район Слатина – Секция 080
Район Изгрев – Секция 034 Район Лозенец – Секция 025, Секция 040, Секция 068 Район Триадица – Секция 097
Район Искър – Секция 053 Район Студентски – Секция 006 Район Витоша – Секция 003, Секция 005, Секция 006, Секция 008, Секция 022, Секция 023, Секция 025, Секция 054, Секция 057, Секция 059, Секция 070
Район Овча купел - Секция 041, Секция 062, Секция 069 Район Панчарево - Секция 012, Секция 018, Секция 019
ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА, НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ за избирателните списъци за Изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е активна.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт можете:

  • Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;
  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис;
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.
МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община
относно места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от партиите, коалициите  и инициативните комитети за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ


Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията

Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс:

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) - до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);
  • Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от Изборния кодекс).

За да се използват електронните услуги ИЗБОРИ, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-1258/05.09.2019 г. на кмета на Столична община
за образуване на 1 565 избирателни секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове,
насрочени за 27 октомври 2019 г.
Приложение 1. Район "Средец"
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 2. Район "Красно село" 
(част 1, част 2 и картаслужебни секции)
Приложение 3. Район "Възраждане" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 4. Район "Оборище" 
(част 1, част 2, карта, служебни секции)
Приложение 5. Район "Сердика" 
(част 1, част 2 и карта; служебни секции)
Приложение 6. Район "Подуяне" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 7. Район "Слатина" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 8. Район "Изгрев" 
(част 1, част 2 и карта; служебни секции)
Приложение 9. Район "Лозенец" 
(част 1, част 2 и картаслужебни секции)
Приложение 10. Район "Триадица" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 11. Район "Красна поляна" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 12. Район "Илинден" 
(част 1, част 2 и карта; служебни секции)
Приложение 13. Район "Надежда" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 14. Район "Искър" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 15. Район "Младост" 
(част 1, част 2 и картаслужебни секции)
Приложение 16. Район "Студентски" 
(част 1, част 2 и картаслужебни секции)
Приложение 17. Район "Витоша" 
(част 1, част 2 и карта 1, карта 2, карта 3)
Приложение 18. Район "Овча купел" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 19. Район "Люлин" 
(част 1, част 2 и карта)
Приложение 20. Район "Връбница" 
(част 1част 2 и карта)
Приложение 21. Район "Нови Искър" 
(част 1, част 2 и карта 1, карта 2)
Приложение 22. Район "Кремиковци" 
(част 1, част 2 и карта 1, карта 2, карта 3)
Приложение 23. Район "Панчарево" 
(част 1, част 2 и карта 1, карта 2, карта 3, карта 4)
Приложение 24. Район "Банкя" 
(част 1, част 2 и карта; служебни секции)


Забележка:

част 1 - Списък с номерата на избирателните секции и административните адреси, попадащи в тях;
част 2 - Списък с адресите на местата за гласуване.

Заповед № СОА19-РД09-1262/10.09.2019 г. за изменение на Заповед № СОА19-РД09-1258/05.09.2019 г. на кмета на Столична община в частта: т. 36 от част № 2 на Приложение № 01/24 - списък с адресите на местата за гласуване на територията на район "Средец".

КОНТАКТИ НА ОИК СОФИЯ-ГРАД


Адрес:

гр. София, ул.„Московска” № 33, ет. 2, зала 1

Контакти:

Телефон: 02/937 75 24 
02/937 74 60 
Председател: 0886834134
Факс: 02 937 73 95
e-mail: oik2246@cik.bg
website: https://oik2246.cik.bg

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ - 27.10.2019 г.


РЕШЕНИЕ № 627-МИ / 19.08.2019 на Централната избирателна комисия

ОТНОСНО: Указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за провеждане на публични консултации за състав на Общинска избирателна комисия София-град


УКАЗ № 163 от 10 юли 2019 г. на президента на Република България (обн. ДВ., бр. 56 от 16.07.2019 г.) за нарочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/