Заповед за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

 
Заповед № СОА21-РД09-1325/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

Заповед за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна
агитация за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

 
Заповед № СОА21-РД09-1324/07.10.2021 г. на кмета на СО за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

 
Заповед № СОА21-РД09-1315/07.10.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

Приложение № 1

Информационен портал за избирателите


За трети поредни избори Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. чрез Информационния си портал.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят електронните услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Всяка информация се активира в информационния портал поетапно, съобразно законоустановените срокове по Изборния кодекс.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

Справка за граждани за проверка на номер и адрес на избирателна секция за изборите на 14.11.2021 г.

 

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

 

Електронни услуги – ИЗБОРИ

 

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
  • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
Районни избирателни комисии


Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, ул. „Алабин” № 54 (сградата на Районна администрация "Триадица"), ет. 3, Заседателна зала № 301 и кабинет № 302

Контакти:

Телефон: 02/805 41 30 и 02/805 41 31
Председател: 0877 49 56 53

email: rik23@cik.bg
website: rik23.cik.bg

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова

Решение № 602-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София  


Районна избирателна комисия София 24. ИР

Aдрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 62 (сградата на Районна администрация "Възраждане"), ет. 2, зала № 6

Контакти:

Телефон: 0877 494 675

email: rik24@cik.bg
website: rik24.cik.bg

Председател: Татяна Василева Александрова
Секретар: Благомира Димитрова Андонова

Решение № 601-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

Решение № 629-ПВР/НС от 28.09.2021 г.

Решение № 701-ПВР/НС от 11.10.2021 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК относно назначаване на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Районна избирателна комисия София 25. ИР

Aдрес: гр. София, ул. „Освобождение" № 25 (в сградата на Районна администрация "Красна поляна"), Заседателна зала на партерен етаж

Контакти:

Телефон: 02/921 72 47
Председател: 0889080828

email: rik25@cik.bg
website: rik25.cik.bg

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

Решение № 600-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

Зaповед на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на СО за изборите на 14.11.2021 година


Заповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 14.11.2021 г.


Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент


УКАЗ № 245 от 14 септември 2021 г. на президента на Република България  за насрочване на изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ., бр. 77 от 14.09.2021 г.)


Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/