Заглавие Дата на публикуване
На вниманието на родителите на деца, кандидатстващи в детските градини 28.06.2021
Протокол № 1 от 23.06.2021 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА21-РД91-203/07.06.2021 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони за предоставяне на средства за извършване на ремонти на МТБ 25.06.2021
Утвърдени правила от кмета на Столична община за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2021 г. 19.05.2021
Отключване на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас до 18.00 ч. на 15.05.2021 г. 12.05.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 05-31.05.2021 г. 03.05.2021
До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас 16.04.2021
Контакти за връзка при въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас 16.04.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 12-30.04.2021 г. 13.04.2021
Съобщение до родителите на деца с ТЕЛК 03.04.2021
Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година 29.03.2021