Заглавие Дата на публикуване
Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина 31.05.2022
Утвърдени от кмета на Столична община Правила за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2022 г. 20.05.2022
Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г. 12.04.2022
Компенсация на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища на територията на Столична община, поради липса на свободни места 20.12.2021
Преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие 20.12.2021
Колективен трудов договор за образователните институции на Столична община (в сила от 01.01.2021 г.) и анексите към него 10.12.2021
Информация за налична свободна база в общинските училища за учебната 2021/2022 г. 11.11.2021
Протокол № 1 от 18.10.2021 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища на територията на Столична община 29.10.2021
Протокол № 1 от 19.10.2021 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските детски градини на територията на Столична община 29.10.2021
Протокол от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общински училища на територията на Столична община 29.10.2021