Назад

Възможности за подпомагане на учебния процес, за популяризирането на науката и стимулиране на любознателността към знанията на учениците чрез ТехноМеджикЛенд в "София Тех Парк"

От края на месец юни 2018 г. в сграда Експериментариум на "София Тех Парк" приема своите посетители новият интерактивен център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд – територията на любопитковците на възраст от 7 до 14 + години. Неговото създаване е част от дейностите, които дружеството предприе в хода на изпълнение на проекта, финансиран със средства от оперативни програми на ЕК, за създаване на първия научно-технологичен парк в България. Интерактивният детски център е организиран и изграден с общите съвместни усилия на „София Тех Парк“ АД и водещата българска технологична компания „ТехноЛогика“ АД, която предостави идейното съдържание и подпомогна финансово реализирането на експозицията като част от своята политиката на корпоративна социална отговорност.

Целта на ТехноМеджикЛенд е да направи науката и технологиите достъпни, вълнуващи и разбираеми за децата, да предизвика техния интерес към природните науки и математиката, осигурявайки им възможност да експериментират сами и едновременно с това да учат, както и да даде реален облик и нов смисъл на така наречения неформален образователен модел, при който собственото преживяване и опит в комбинация с удовлетворението от постигнатите резултати имат централна роля. ТехноМеджикЛенд предлага добрия баланс между забавлението и знанието. Стремежът на нашия екип е да приложи на практика добре познатата сентенция на прочутия древнокитайски мислител и философ Конфуций: "Казаха ми и го забравих, видях го и го разбрах, направих го и го научих".

Една от основните цели на новия интерактивен детски център е да бъде полезен на учениците и учителите от българските училища като част от извънкласните дейности, както и в подкрепа на организирането на изнесени уроци, практически упражнения, научни демонстрации или лекции. 

ТехноМеджикЛенд предлага следните услуги:

- общо посещение или посещение по избрана тема, съпроводено от обясненията на нашите ТехноМагове;
- провеждане на демонстрации от експерти по природни науки и математика, обвързани с учебното съдържание по съответния предмет;
- място за провеждане на изнесени уроци по различни предмети;
- лабораторни упражнения по теми, изучавани в час, в които децата изпълняват самостоятелно планираните експерименти;
- организиране на допълнителни извънкласни курсове и практически работилници;
- провеждане на училищни събития: връчване на свидетелства, конкурси и състезания и др.

И малко повече информация за експозиция ТехноМеджикЛенд:

Експозицията се състои от 37 интерактивни експериментални станции от областта на математиката, физика, информатиката и развиващите се нови технологии, които ще променят начина, по който ще живеем в бъдеще. Към всяка от тях има инструкции за изпълнение, явленията, които могат да бъдат наблюдавани, тяхното описание и практическото им приложение. При затруднения на разположение са нашите ТехноМагове, които могат да дадат съвет и обяснение. Експонатите са свързани в компютърна мрежа и позволяват идентифициране на отделните посетители чрез RFID технология, благодарение на която в преживяването на експозицията е включен и елемент на състезание чрез събиране на точки, с които се участва в различни класации по възраст, училище, населено място.

В аудиторната зала посетителите могат да присъстват на редовно провежданите по график демонстрации и презентации от експерти по различни теми, които допълват и разширяват наученото в експозицията. Центърът разполага и с две многофункционални лаборатории, оборудвани за провеждане на курсове за обучение и практически работилници като например „Инженерство за деца“, „Разработване на компютърни игри“, „Въведение в роботика“ и много други. Задачата на тези допълнителни занимания е да задълбочат придобитите знания, да се развият специфични практически умения, да се стимулира и подобри креативността на децата. Връзката с нашите посетители продължава на уеб сайта на ТехноМеджикЛенд, чрез който се цели да се изгради широка онлайн общност от деца, които имат интерес в областта на науката и технологиите.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на експозицията: http://www.technomagicland.com

Интерактивният детски център се управлява от специално учредено за целта гражданско обединение между „София Тех Парк“ АД и „ТехноЛогика“ АД. Според устава на организацията при реализиране на печалба от дейността, тя няма да бъде разпределяна като дивидент, а задължително ще се инвестира в обновяване на експозицията (поне 30% всяка година). Обединението е отворено за присъединяване на нови съмишленици: личности, организации, институции, които биха искали под различни форми да спомогнат за развитието и обогатяването на ТехноМеджикЛенд. Чрез подобно партньорство "София Тех Парк" АД ще допринесе за развитие и подобряване на образователния процес като помогне на учениците по забавен и интересен начин да научат любопитни и полезни факти от науката, ще подпомогне усвояването на знания и умения у децата, ще способства създаването на любов към науката, а защо не и да привлече подрастващите за каузата на изследователството.