Назад

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, със Заповед № СОА20-РД09-1475/12.03.2020 г. кметът на СО утвърди:

1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година;

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година.